{{percent}}%

Sorrisniva Igloo Hotel i Alta er Norges største snøhotell og har blitt bygget hvert år siden år 2000. Åpent fra starten av januar til cirka midten av april. Egen restaurant og iskapell.

Skutersafari på vidda 

Turen går langs den gamle handelsveien mot Karasjok. Kan bestilles fra 6. januar til 15. april. 
sorrisniva.no 

Northern Lights Husky Kennel

Tilbyr hundekjøringsturer som varer i alt fra noen timer til fem dager, og der du også får kjøre din egen hundeslede!
northernlightshusky.com

Nordlysturer

Jakt på nordlyset med snøskuter, buss eller til fots på den islagte Altaelva.
sorrisniva.no  

Elvebåtsafari

Om sommeren arrangerer Sorrisniva elvebåtsafari opp Altaelva. Turen går gjennom Nord-Europas største canyon, Alta Canyon.  
sorrisniva.no