{{percent}}%

Ved forrige kommunevalg fikk Venstre-politiker og Widerøe-medarbeider Jan Ove Skodje så mange personstemmer at det var like før han kunne blitt ordfører, men han er foreløpig fornøyd med å være menig medlem av Giske kommunestyre.

At jeg gikk med i Venstre, var egentlig litt tilfeldig. Jeg kommer fra en klassisk arbeiderfamilie, så vet ikke om min salige far hadde satt særlig pris på det, ler Jan.

På spørsmål om hva som trigget hans politiske engasjement, kommer svaret raskt.

– Jeg liker å stå opp for de svakeste i sam­funnet, de som sjelden eller aldri blir hørt.

Men den engasjerte godøværingen driver også eget firma på si innen renovering, med takkonstruksjoner som spisskompetanse, så da han ble valgt inn i kommunestyret for rundt åtte år siden, havnet han i teknisk hovedutvalg. Der driver han blant annet med byggesøknader. Så ballet det på seg, slik det gjerne gjør. Ordføreren lurte på om han kunne tenke seg å være politisk representant i kirkelig fellesråd. Det kunne han, og i årene som fulgte har det gått med mye tid på å registrere og reparere kirke­bygninger, gravsteder, prestegårder og annen bygningsmasse som kirken råder over. Sammen med en annen neve­nyttig kar kartlegger han hvilket behov bygningene har for vedlikehold og gjør mye av arbeidet selv. På frivillig basis.


– Men ved større prosjekter hentes det selvsagt inn ekstern hjelp, forklarer Jan.

– Det er jo litt gøy, sier han om sitt frivillige arbeid, – jeg får mer kompetanse, og jeg bidrar inn i fellesskapet. Jeg synes det er berikende å være med i prosessene med å realisere politiske vedtak.

USAKLIG PÅ FACEBOOK 

Det venstremannen derimot ikke setter pris på, er all usakligheten og person­hetsen som oppstår på sosiale medier rundt forslag som kommunestyret fremmer.

– Jeg kunne tenke meg at vi var litt snillere mot hverandre, sier Jan. – Det er lenge mellom hver gang lokalpolitikerne klipper en snor til jubel fra kommunens innbyggere. Å være politiker betyr også å måtte ta upopulære avgjørelser. Jeg og mange andre sitter i kommunestyrer og utvalg på ulønnet, frivillig basis. Det er viktig for demo­kratiet at noen vil påta seg disse oppgavene.

Men Jans frivillige innsats begrenser seg ikke til politikken. Han sitter også som formann i det stedlige idrettslaget, og han har vært sterkt involvert i arbeidet med å renovere turstiene på Godøya. På dugnad, ­selvfølgelig.

– Vi har noen ildsjeler her ute som i sin tid var med å anlegge turstiene. De har inspirert meg og tjener som for­bilder, sier han. Og kanskje oppleves han som et forbilde selv også?

– Jeg må vel være så ærlig og si at jeg nok har satt litt spor etter meg, ler Jan.

I august fikk for øvrig et par av Jans forbilder – som i dag er blitt litt dårlige til beins – sågar være med på helikoptertur over Godøya og beskue det flotte resultatet av stidugnaden.

Jan Ove Skodje

Stilling:
Lagleder på lasting/lossing på Ålesund lufthavn

Alder:
57 år

Bor:
Godøya i Giske kommune

Motto:
"Stå opp for de svakeste!"