{{percent}}%

Fuglekikking

Ifølge Birdlife International er det rundt sju millioner mennesker som foretar internasjonale reiser hvert år for å se på fugler. En annen under­søkelse viser at Norge havn­er på delt tredjeplass med Kina over reisemål som fuglekikkerne oppgir som mest attraktive. Det er særlig tre kriterier som gjelder når fuglekikkere velger et reisemål: Det skal være trygt og enkelt å reise dit, det skal være en eksotisk og spennende destinasjon, og man skal kunne se et mangfold av arter. Norge innfrir alle tre. Også her til lands er fuglekikking blitt en yndet fritidsbeskjeftigelse, og stadig flere steder rundt i land­et legger til rette for at fugleinteres­serte skal få et best mulig ut­­gangs­punkt for å dyrke hobbyen sin. Det er satt opp fugletårn og observatorier fra Varangerhalvøya i nord til Lista i sør der sjeldne arter kan studeres i fred og ro av pro­fe­sjonelle ornitologer og fuglefotografer så vel som hobby-folket.

Og selv om Norge er kjent for å være et relativt dyrt reisemål for turister, skremmer ikke det fuglekikkere fra store deler av verden. I fuglekikkernes verden er nemlig Norge faktisk relativt rimelig. De som først og fremst kommer hit for å se arktiske fuglearter, har ellers valget mellom å reise til Alaska, Canada eller Sibir. Der oppholder som oftest fuglene seg i ufremkommelige områder som gjerne innebærer dyr privat transport og losji. Dermed dukker de inter­nasjonale gjestene med kikkert og kamera heller opp i Bodø, på Smøla eller Varangerhalvøya for å dyrke hobbyen sin.

visitnorway.com

Fuglekikkernes 10 favoritter

1


Smøla

Bli med Smøla Naturopplevelser ut for å oppleve og fotografere havørnen stupe ned for å ta fisk like ved båtripa. Smøla ligger en liten time fra Kristiansund. Selve båtturen tar tre timer, og bør bookes i god tid.
smolanaturopplevelser.no

Widerøe flyr deg til Kristiansund
Finn billetter

2


Fugletårn

I Trøndelag er det reist flere fugletårn der interesserte kan studere fuglelivet på nært hold., som dette ved Grandefjæra på Ørlandet. Andre tårn finnes ved Eidsvatnet i Bjung, Hovsfjæra og Fitjan Amfi på Ørlandet og i Grønningsbukta i Rissa. trondelag.com

Widerøe flyr deg til Trondheim
Finn billetter

3


Kirkenes

I Varanger fuglepark i Vestre Jakobs­elv er det et yrende liv vinterstid. I fotoskjulet tre meter unna foringsplassen er det plass til fire fotografer samtidig. Snøscooterløype helt frem gjør det enkelt å komme på foto-hold av polar­sisik, pilfink, nøtteskrike, tretåspett og andre arter som ofte dukker opp her.
varanger.info

Widerøe flyr deg til Kirkenes
Finn billetter

4

Frøya

Titran på Frøya er et artsrikt sted om høsten med observasjoner av 230 ulike fuglearter gjennom alle tider. Rogers Eventyrlige Verden tar deg med på tur for å se havørn og andre spennende arter.
rogerseventyrligeverden.no

Widerøe flyr deg til Kristiansund og Trondheim
Finn billetter

5

Ålesund

La adrenalinet få fritt spillerom på spennende safari til sjøs i åpen hurtiggående RIB-båt med 62ºNORD. Se Ålesund fra sjøsiden, besøk selkolonier og opplev lundefugl og havørn på fugleøya Runde.
62.no
fjordnorway.com

Widerøe flyr deg til Ålesund
Finn billetter

6


VaRDø

Verdens første og eneste arkitektkontor med fugler og fuglekikking som spesialkompetanse arrangerer også verdens første arktiske fuglefestival, Gullfest, i mars hvert år. Da samles inspirerende mennesker fra norsk og internasjonalt fuglekikkermiljø i Varanger til samtaler, utstillinger, utflukter og fuglemerking.
biotope.no

Widerøe flyr deg til Vardø
Finn billetter

7


Lista

Lista fuglestasjon ble startet opp i 1990. I 2011 ble det for første gang i Norge observert en rødbrystspurv her, noe som fikk stor oppmerksomhet. Den holder normalt til sør for Det kaspiske hav i Midtøsten.
listafuglestasjon.no

Widerøe flyr deg til Kristiansand
Finn billetter

8


Båtsfjord

I Båtsfjord tilbys tilreisende fuglekikkere to fotoskjul midt i havnen. Her kan fugler fotograferes på nært hold helt nede ved vannflaten, for eksempel fugler som dykker eller akkurat kommer opp av vannet. Sesongen er fra 25. januar til 10. april.
arctictourist.no

Widerøe flyr deg til Båtsfjord
Finn billetter

9


Hornøya

Norges østligste øy ligger bare en ti minutters båttur fra Vardø havn. På Hornøya blir du satt i land like under fuglefjellet. Her kan du se blant annet polarlomvi, lundefugl, alke, krykkje, storskarv og hav­­svale. Hornøya er et av de viktigste over­vint­rings­­­om­rådene til de arktiske andeartene stellerand og praktærfugl.
vardohavn.no

Widerøe flyr deg til Vardø
Finn billetter

10


Bodø

Det er en grunn til at du finner verdens eneste havørnklubb i Bodø. Salten har verdens størs­te populasjon av havørn, og den er stigende. Mange aktører, for eksempel Ferd Marin, tilbyr deg å bli med på havørnsafari, gjerne i kombi­nasjon med en fisketur til Saltstraumen og områdene rundt. Å kaste ut fisk og se havørnen komme med sitt enorme vingespenn og skarpe klør, er en temmelig vill opplevelse.
ferdmarin.no

Widerøe flyr deg til Bodø
Finn billetter

ˇ

For mer informasjon, se
visitnorway.com