{{percent}}%

Hummeren kan svømme både forlengs og baklengs.

KANNIBAL

De to klørne er ulike. Knusekloen er stor og kraftig og brukes til å knuse skalldyr. I tider med liten tilgang på mat, spiser hummeren mindre individer av sin egen art. Den mindre saksekloen blir brukt som våpen.

TIFOTKREPS

Hummeren har fem par gangben. Det første paret er to kraftige klør.

SESONG

Hummersesongen starter 1. oktober klokken 08.00 og varer til 1. januar. Resten av året er det ettertraktede skalldyret fredet.

GIRL POWER

Når hummer parer seg, blir ikke eggene befruktet umiddelbart. Hunnen beholder hannens sperma og bestemme selv når eggene skal befruktes.

STORFANGST

Den europeiske hummeren blir vanligvis opptil 50 cm lang og kan veie opptil seks kilo.

HALVBLIND

Hummer er nattdyr; de har dårlig syn, men svært vel­utviklet smak- og luktesans.

TRUET

Siden 1960 er hummer-bestanden redusert med rundt 50 prosent, og den klassifiseres som truet på den norske rødlista.