{{percent}}%

Siden 2004 har kaptein Rune Jensen drevet en utrettelig kamp for å bevare vill laks som en ressurs. Det har tatt all ledig tid – og skaffet ham mange mektige fiender.

Rune Jensen har vært ivrig sportsfiskerfra han var to år og faren hans introduserte ham for sportsfisket. Som voksen traff han sin tilkommende på jobb i Widerøe. Hun kom fra en laksefiskende familie, og Rune ble invitert sammen med dem til vakre Osen Svardalsvassdraget, og har vært hektet siden.
– Da jeg kom inn i svigerfamilien, var fisket svært labert og det var lite laks, men de fortalte om gamle dager og et fantastisk fiske. Jeg ble nysgjerrig på årsakene til nedgangen, og begynte å lese meg opp på vitenskapelige artikler, rapporter og NOU’er (Norsk Offentlig Utredning).

Utslipp fra oppdrettsindustrien er den største trusselen mot villaksen, hevder Rune / FOTO: Bjørn Barlaup/UniMiljø


I begynnelsen var dette tungt lesestoff som måtte leses både to og tre ganger, men så begynte han å forstå noen av årsakssammenhengene. – Etter hvert kom jeg i kontakt med mange andre naturforkjempere, deriblant Norges Miljøvernforbund og Kurt Oddekalv. De hadde stor kunnskap om alt fra fisk til dyr og fugl, men selv om jeg beundret deres brede engasjement, savnet jeg en miljøorganisasjon som hadde hovedfokus på laks. I 2007 tok Rune initiativ til å starte en organisasjon som skulle ytre seg om problemstillingene rundt villaks og sjøørret, og i 2011 ble villaksorganisasjonen SalmonCamera etablert med et langsiktig mål om å bringe bestandene tilbake til sitt naturlige nivå, hvor bærekraftig beskatning kan skje innenfor rammene av et føre-varprinsipp, også for fremtidige generasjoner.

Det er mange menneskeskapte problemer for laks og sjøørret, men Rune etterlater ingen tvil om at oppdrettsindustrien representerer det største. – Det blir ikke bedring for villaksen før oppdrettsindustrien i vesentlig grad reduserer sine miljøavtrykk, sier Rune. Jeg er skapt sånn at jeg må eie fakta i saken i hjertet mitt før jeg kan si min mening, sier kapteinen som de senere årene har stått bak utallige kronikker, innlegg og levering av faktainformasjon til media – til fremme for vill laks og sjøørret. Er det så håp om å redde villaksen, kan man undre.
– Ja. Hvis jeg ikke trodde det var mulig, ville det jeg gjør være en effektiv måte å kaste bort fritiden min på. Satses det på lukkede merder, er vi mer enn halvveis i mål, sier Rune. – Jeg tror dette vil tvinge seg frem, men kanskje av andre årsaker enn å redde villaksen.

Du kan lese mer om SalmonCamera på salmoncamera.com.

Rune Jensen

Stilling:

Kaptein

Alder:

53 år

Bor:

Skien

Motto:

Det du gjør, gjør helt, ikke stykkevis og delt. (Fritt etter Henrik Ibsen)