{{percent}}%

– Jobben i Widerøe har gjort meg til en god menneskekjenner, mener Marit Nann Hjelde. Den erfaringen har hun nytte av som mekler i Salten Konfliktråd og som seremonimester ved humanetisk konfirmasjon

Marit Nann er utdannet kriminolog og så for seg en helt annen yrkeskarriere. Så da et vennepar tipset henne om at Widerøe søkte kabinansatte til sine nye Dash-fly, var hun bare passelig interessert. 700 søkte, 10 fikk jobb, deriblant Marit Nann. Det er 23 år siden. På disse årene har hun både vært basesjef i Bodø og instruktør. Men før hun iførte seg kabinuniform, hadde hun tidlig på 90-tallet vært med å starte Konfliktrådet i Bodø. Siden har hun – i likhet med rundt 600 andre engasjerte kvinner og menn landet rundt – brukt timevis av sin fritid på å mekle. I fjor ble det rundt 20 saker og hver sak kan ta fra fem til 30 timer. Konfliktrådet er et gratis tilbud til alle og tilbys over hele landet, gjennom 22 lokale konfliktråd. Rådet behandler både straffbare forhold og sivile konflikter. I straffesaker er mekling et viktig alternativ til tradisjonelle rettssaker. I de fleste saker inngås det en avtale mellom partene i konflikten.

GODE LØSNINGER

– Ofte dreier det seg om ungdom som har kommet på kant med loven. Det kan være hærverk, nasking, alvorlig mobbing, trusler og vold, men jeg har også meklet i nabokonflikter og saker med familievold, forteller Marit Nann. – Det har vært stor økning i antall saker. Politiet er blitt flinke til å sende over saker de synes egner seg. Vårt mål er å få folk til å snakke, forstå og gjøre opp for seg. Får vi til gode løsninger, blir saken avsluttet og den havn­er heller ikke på rullebladet. Marit Nann er imponert over hvor flinke ungdommene hun møter i Konfliktrådet er til å se løsninger på problemene de har havnet i. Selv har hun lært at en sak alltid har to sider. – Det er viktig å holde seg nøytral. Jeg lytter og respekterer folks forskjelligheter. Så kommer det nok også godt med at jeg er rolig, tolerant og har godt humør. Jeg blir ofte rørt av å se hvor bra resultater vi kommer frem til. Nettopp det er grunnen til at hun nå går løs på fire nye år som mekler.

SEREMONIMESTER

Men Marit Nanns sosiale engasjement begrenser seg ikke til Konfliktrådet. For tre år siden ble hun spurt om hun kunne tenke seg å bli seremonimester ved humanetisk konfirmasjon i Bodø. En lang vei fra Frelsesarmeen der hun var medlem som ung jente. – Jeg tenkte først nei, det er jo ikke noe for meg. Men jeg ble overtalt, og det har vært berik­ende. Jeg tilrettelegger og holder tale under selve seremonien. Sist var det 120-130 konfirmanter og tre fulle hus i Stormen (Bodøs kulturhus).

Marit Nann Hjelde

Stilling:
Kabinansatt

Alder:
51 år

Bor:
Bodø

Motto:
Med godt humør og gode gener kommer man langt.